ημεριδα «Καθαρισμοι ακτών και μετα; - Σχεδιαζοντας τα επομενα βηματα»

Οι καθαρισμοί ακτών είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την
παρακολούθηση και κατανόηση του φαινομένου της θαλάσσιας ρύπανσης. Ωστόσο, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον καθαρισμό ακτών κατά κανόνα δεν συνεργάζονται, ούτε καν συναντώνται τακτικά για την ανταλλαγή γνώσης. Με αυτό το σκεπτικό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση  του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη με τίτλο «Καθαρισμοί ακτών και μετά; - Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα». 

Με κεντρική ομιλήτρια την Μαρία Δαμανάκη, Global Managing Director for Oceans του Nature Conservancy και αφετηρία μια επισκόπηση του επιστημονικού πλαισίου από τον Γιώργο Παπαθεοδώρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, η εκδήλωση εξέτασε την ιστορία και το παρόν των καθαρισμών ακτών στη χώρα μας· τον εθελοντισμό και τη σχέση των καθαρισμών με την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες αλλά και έξω από το σχολείο· την παραγωγή επιστημονικής γνώσης για τη ρύπανση από τα απορρίμματα που συλλέγονται σε θάλασσες και ακτές · και, τέλος, την οικονομία της θάλασσας και τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την αειφορία, τη γαλάζια οικονομία και την παραγωγική ανάπτυξη.  

Κύριος στόχος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 85 άτομα, ήταν η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των οργανώσεων, η ανάδειξη καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η αναζήτηση τρόπων συνεργασίας με κοινό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των θαλασσών μας. Όπως επισημάνθηκε, ο ανοιχτός διάλογος, η ανταλλαγή συμπληρωματικών ερευνητικών δεδομένων από τη δραστηριότητα στο πεδίο, η χρήση κοινών πρωτοκόλλων και μεθοδολογίας και η διασύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων είναι οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν αποτελέσματα με διάρκεια και επιδραστικότητα.  


ATHENS REFUGEE WORKSHOP

Την τελευταία τριετία, η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή οδήγησε μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας να εγκαταλείψουν τις χώρες τους αναζητώντας καταφύγιο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα επωμίστηκε σημαντικό μέρος του προβλήματος, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό εισόδου για πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες και πλέον αποτελεί η ίδια τελικό προορισμό -εξ επιλογής ή εξ ανάγκης.

Παρά τη δραστήρια συμβολή πολλών οργανώσεων και την ταχεία κινητοποίηση διεθνών οργανισμών, υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα τα οποία σοβούν. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώσαμε ειδική συνάντηση εργασίας (workshop) στην Αθήνα, σε συνεργασία με το think-tank Chatham House και τον διεθνή  αναπτυξιακό όμιλο Dalberg. Αντικείμενο της διήμερης συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών και μεμονωμένοι εθελοντές, ήταν η κατανόηση των εμποδίων στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης τους.

Η συνάντηση έδωσε στους συμμετέχοντες μια ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την κρίση, να παρουσιάσουν επιτυχημένα μοντέλα για την αντιμετώπισή της, να αναλύσουν καλές πρακτικές καθώς και να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες.


10th BMW Global Table - From Alienation to Social Inclusion

Το 10ο Global Table πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8–11 Ιουνίoυ 2017,  σε συνεργασία του ΒΜW Foundation και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη. Συμμετείχαν 35 ηγετικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας ποικίλους χώρους (πολιτική, αυτοδιοίκηση, επιστήμες, κοινωφελή ιδρύματα, think tanks κτλ).

Στόχοι του ήταν η προώθηση ενός διευρυμένου διαλόγου για ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, η διερεύνηση τρόπων επανένταξης των πλέον αδικημένων μελών της κοινωνίας, η  δημιουργία νέων δομών για τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων φορέων, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ο διάλογος μεταξύ των μελών των ομάδων που συμμετείχαν συνεχίζεται διαδικτυακά και, μετά τη λήξη του συνεδρίου, μεταφέρεται στο ευρύτερο διεθνές δίκτυο του BMW Foundation.